The תביעה קטנה תאונות רכב Diaries

אומר מיד, שאינני מוכנה להאמין למילה אחת מדברי התובע. אין ספק בעיני, שהתובע משתמש בתאונה שעבר, כתירוץ וכמקור אפשרי להכנסות. אכן, התאונה עצמה, היתה קשה, ואינני ממעטת בעצם הפגיעה, אולם מאז החלים התובע ומהמסמכים הרפואיים ברור לגמרי, שהוא קיבל כל טיפול אפשרי, וערך כל בדיקה אפשרית לצורך הערכת מצבו כאשר במהלך הבדיקות והטיפולים היתה הגזמה בדבריו לגבי תוצאות התאונה.

העדה מסרה כי הנתבע לא נסע במהירות אולם המכה היתה חזקה והיא עפה קדימה ואחותה עפה קדימה וקבלה טראומה ומאז אחותה לא מסכימה לעלות על הרכב, כך בלשונה.

"פינו אותי. אז לא היה לי גם פלאפון, אני חושב. אני חושב שנסעתי הביתה מהפרות"; "אני חושב שפינו אותי עד הבית. לא בטוח. פינו אותי, זה בטוח, מהבקר שלי, ממקום התאונה, אני לא יודע אם זה היה לבית החולים או שזה היה רק לבית, ורק אחרי זה הלכתי עם אשתי לבית החולים. אני חושב כך, אולי הלכתי לקופת חולים והרופאה אמרה לי אתה חייב לבית חולים"; "הבן שלי, יכול להיות שהוא רץ למישהו מהקיבוץ והוא פינה אותי.

תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

הנתבע אינו יודע להסביר כיצד הגיעו פרטיו לידי עובדי התובעת, ומנגד מתברר, כי הוא מכיר את בעל הרכב הפוגע, ואף נסע עימו ונהג ברכבו מספר פעמים.

ב) עדות זו, אינה מתיישבת עם עדותו של הנתבע וגם לא עם עדות התובעת, שכן עולה מעדותה של גב' ניסים, שאיך שהנתבע חצה את הצומת הגיע רכב התובעת שעשה פרסה, אך מעדותו של הנתבע וגם של התובעת עולה, שקודם ביצעה התובעת את הפנייה ורק לאחר מכן, אירעה התאונה.

Utilizing the Nofollow attribute as part of your backlinks stops some connection juice, but these one-way links are still taken into consideration when calculating the value that's handed by each backlink, so working with lots of NoFollow hyperlinks can nonetheless dilute PageRank.

אנו ממליצים לך לא לבקש ממנו לעשות הדגמה בפגישה הבאה של קבוצת היוגה שלך.

הגעתי למסקנה, כי אכן יש הגזמה רבה בתיאורו של התובע את יכולתו וכושרו,

"יכול להיות... כנראה כשבאתי להכניס את הגלגל אז נפל הג'ק ונשבר, ואז נכנסו לי האצבעות.

תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

בנוסף לכך העיד נהג האוטובוס שהבחין ברכב הפרטי רק בשלב שכבר לטענתו היה בנתיב הימני וראה את הרכב הפרטי כשהוא "נושק" לאוטובוס. גם מעדות זו אני למדה שהרכב הפרטי כפי הנראה הגיע במהירות שכן אחרת יכול היה נהג האוטובוס לראות אותו בשלב מוקדם יותר, מה גם שאין מחלוקת שנהג האוטובוס האט באותו שלב את מהירות נסיעתו.

י.) הצליח לעצור. רק תביעות קטנות תאונת רכב אז הרגשתי את המכה הראשונה ולאחריה מכה קטנה.

בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *